عربي English
L’Égyptologie partout dans le monde

Dr. Hala Mohamed Ahmed; Lecturer of Islamic Archeology, Department of Archeology and Civilization, Faculty of Arts, Helwan University

28 juillet 2021

07:30

contact : Dr. Galal Refai

mél : Galal.Refai@bibalex.org

Tél. : +203 483 9999

poste : 2337

Découvrez les collections du Musée