عربي Français

News and Events

Opening Hours during Eid al-Fitr 2024

Opening Hours during the Month of Ramadan (11 March - 9 April 2024)

Draw and Research Competition 2023

New entry Prices (starting 1 November 2023)

First X-Ray of King Tutankhamun's Golden Mask at the BA Antiquities Museum

Mission Statement

 Select language:

 Dansk

Japanese 日本語

 Ελληνικά

Russian Русский

  Italiano

  Svenska

 Türkçe

 فارسى

 

  
 


Dansk

Bibliotheca Alexandrina Antiquities Museum formålserklæring

Bibliotheca Alexandrina Antiquities Museum blev etableret i 2001 med det formål at give besøgende et indblik i de forskellige tidsaldre i Egyptens historie. Formålet er endvidere at vække den historiske interesse blandt unge gennem et varieret udbud af undervisningsprogrammer.


Hjemmesidens formålserklæring

• bibringe den almindelige bruger en overordnet indsigt i Egyptens historie og i museets mesterværker.
• Gøre museets samlinger tilgængelige for internetbrugere via en komplet database over museets udstillingsgenstande.
• Lave en international kalender for egyptologiske arrangementer over hele verden.

 

 


 

 日本語

アレクサンドリア図書館使命記述書

アレクサンドリア図書館は、2001年に設立し、観光客にエジプト史の黄金期を垣間みるように目指しております。
また、様々な教育プログラムを子供たちにに提案することで子供たちの文化的意識を高めようとしています。
 

ウェッブサイト使命記述書

•エジプトの歴史や博物館の展示物についての概要がつかめる

•オンラインユーザーが博物館の展示物をデータベースをとおして博物館のコレクションを知る事ができる

•世界各地のエジプト学イベントの国際予定表を作成する


 


 Ελληνικά

Βιβλιοθήκη Αλεξανδρείας
Αρχαιολογικό Μουσείο

Αναφορά Εκθεσιακών Στόχων

Ιδρύθηκε το 2001 για την παροχή πληροφόρησης στους επισκέπτες του, σχετικά με τις αλληλοδιάδοχες φάσεις της Αιγυπτιακής Ιστορίας.
Επίσης στοχεύει στην αναβάθμιση της πολιτιστικής επίγνωσης της νεολαίας, προσφέροντάς της ποικιλία επιμορφωτικών προγραμμάτων.
 

Αναφορά Διαδικτυακών Στόχων

• Παροχή γενικής επισκόπησης της Αιγυπτιακής Ιστορίας και των αριστουργημάτων του Μουσείου στους κοινούς χρήστες
• Παροχή προσπέλασης στις Μουσειακές Συλλογές για διαδικτυακούς χρήστες μέσω αυτοτελούς Βάσης Δεδομένων των Μουσειακών Τεχνουργημάτων.
• Δημιουργία Παγκόσμιου Διεθνούς Ημερολογίου Αιγυπτιολογικών Δρωμένων.


 


 Русский

Заявленная задача Исторического музея Александрийской библиотеки.

Учрежденый в 2001 году Исторический музей Александрийской библиотеки стремится дать посетителям краткое представление о последовательных эрах истории Египта.
Музей также стремится повысить культурное понимание молодых людей, предлагая им множество образовательных программ.
 

Заявленная задача вебсайта.

• Даёт обычным пользователям общее представление об истории Египта и шедеврах музея.
• Делает коллекции Музея доступными для пользователей онлайн через полную базу данных экспонатов Музея.
• Создаёт международную повестку дня событий египтологии во всем мире.


 


Italian Italiano

Missione del Museo d'antichità della biblioteca di Alessandria

Fondato nel 2001 , il Museo d'antichità della biblioteca di Alessandria ha il fine di dare ai visitatori uno sguardo sulle età consecutive della storia d'Egitto.Esso mira anche ad aumenatare la conoscenza culturale della gioventù proponendogli una varietà di programmi educativi.


Missione del Website

Dare agli utenti ordinari un'idea generale sulla storia d'Egitto e sui reperti del Museo.
Rende accessibili agli utenti online le collezioni del Museo attraveso una base di dati dei fatti d'arte del Museo.
Creare un calendario internazionale per gli eventi universali d'Egittologia.

 


 Svenska

Biblioteca Alexandrinas Antikvitetsmuseums verksamhetsmål

Biblioteca Alexandrinas Antikvitetsmuseum, som etablerades år 2001, strävar efter att ge dess besökare inblick i de på varandra följande erorna av Egyptens historia.
Museets syfte är även att öka det kulturella medvetandet hos unga människor genom att erbjuda dem en rad olika utbildningsprogram.
 

Verksamhetsmål for museets hemsida

• Att ge besökare en överblick över Egyptens historia och över de verk som finns på museet.
• Tillgängliggora museets samlingar genom en komplett databas som kan nås via nätet
• Skapa en internationell kalender för egyptologi-relaterade evenemang i hela välrden.


 


 Türkçe

Alexandria Antik Resim Müzesi Kütüphanesinin Misyon Bildirimi

2001 yılnda kurulan Alexandria Antik Resim Müze kütüphanesinin hedefi Mısır tarihindeki dönemler ile ilgili olarak ziyaretçilere kısa bir bakış vermektir.
Ayrıca genç insanlar arasındaki kültürel farkındalığı uyandırmayı onlara çeşitli eğitim programları sunarak amaçlamaktadır.
 

Websitesi Misyon Bildirimi

• Genel kullanıcılara Mısır tarihi ve müzenin başyapıtları hakkında genel fikir vermek.
• Online kullanıcıların müze koleksiyonlarına müze eserleri komple veri tabanından ulaşımını sağlamak.
• Mısırla ilgili olarak uluslararası acenda oluşturmak.
 


 


  فارسى 

 

موزه آثار باستانى در كتبخانه اسكندريه

اطلاعيه ادارى ماموريت موزه:
موزه آثار باستانى در كتبخانه اسكندريه كه در سال دو هزارويك سازمان داد، پيشنهاد تصوررا از روزگارهاى متواتر كه بر مصر گذشت تقديم مى شود. ونيز به گسترش هوشيارى فرهنگى براى جوان نشان مى دهد.واينكه درباره دسته گوناگون از فعاليتهاى آموزشى.
 

اطلاعيه ادارى ماموريت سايت اينترنتى

  • دادن كارگران عامى انديشيه عمومى از تاريخ وهنر مصر، واز بقايا آثار باستانى خوب در موزه.
  •  تقديم داشتن دسته هاى موزه به كارگاران شبكه اينترنتى در باره اطلاعات درست از بقايا آثار باستانى.
  •  تقديم داشتن تقويم ساليانه از نظام مربوط بدانش مصريات بيرامون جهان.

  

 

Discover The Museum Collections